Plaćanje naknada za djecu

Plaćanje naknada za djecu

Nezaposlene osobe mogu dobiti tu korist u organizacijama socijalne zaštite u mjestu prebivališta, uz obvezno stanje da više ne dobivaju naknadu za nezaposlenost. Odluka o tome hoće li se platiti naknadu štete mora biti izvršena u roku od najviše 10 dana od dana podnošenja dokumentacije s upravom poduzeća ili tijelima socijalne sigurnosti. Ako zaposlenik radi skraćenim radnim vremenom ili radi kod kuće, tada mu se prednost treba predočiti na uobičajeni način.

Naknada se naplaćuje dan nakon graničnog dana, što je naznačeno u bolesničkom popisu iz poroda i trudnoće. Od istog dana započinje odbrojavanje dopusta za skrb o djetetu koje završava kada je dijete staro jednu i pol godina. Ako se skrbi pruža za više od jednog djeteta, sve se koristi se zbrajaju, međutim, puni iznos naknade ne može biti veći od sto posto prosječne zarade i niži od ukupnog minimalnog iznosa te naknade.

Postupak plaćanjaspecijalnosti u 2012. godini

Potrebno je podnijeti zahtjev za naknadu najkasnije u roku od šest mjeseci od trenutka kada je dijete dostiglo jednu i pol godina, tj. Prije nego što je dvije godine. Ako se ovo razdoblje propusti, naknada neće biti isplaćena.Dopušteni dopust za skrb o djeci, žena može koristiti i u cijelosti iu dijelovima. Ako je dopust prekinut odlaska na posao, ne može se ostvariti naknada. Ako je žena djelomično iskoristila dopust, a nakon odlaska na posao, ako namjerava nastaviti s radom, ona ima pravo primati isplate za ostatak. Može raditi na nepuno radno vrijeme dok zadržava pravo da dobije tu naknadu. Na isti način, priručnik se čuva čak i ako je odlučio nastaviti studiranje. Cjelokupno razdoblje dopusta za njegu bebe dodaje se ukupnom radnom iskustvu. Ako žena radi u poduzeću, naknada će biti isplaćena svaki mjesec istoga dana kao i plaća. Ako postoji više radnih mjesta, naknadu plaća poslodavac koji odabere primatelj. U tom slučaju, ako se naknada dodjeljuje jednom od poslodavaca, osiguranik mora osigurati potvrdu kojom se navodi da ostali osiguravatelji ne plaćaju tu naknadu.

Doplatak za brigu o djeci u 2012. godini: postupak za izračunavanje naknada

Od početka 2011. godine izmijenjen je postupak za plaćanje i obračun naknade za skrb o djeci.Naknade se naplaćuju ovisno o prosječnom dohotku osiguranika koji se izračunava za 730 prethodnih dana (tj. Za prethodne 2 godine). Prosječna zarada uključuje sve naknade i isplate za koje su premije osiguranja plaćene Fondu za socijalno osiguranje.

Za osobu koja je osigurana i želi uzeti doplatak za djecu tijekom 2012. godine, uzima se u obzir iznos oporezivih poreza od početka 2010. do kraja 2011. godine. Prilikom izračuna za svaku godinu, prosječna zarada se uzima kao ukupni iznos, koji ne bi trebao biti veći od granične vrijednosti za doprinose osiguranja u Fond socijalnog osiguranja. Granica iznosa u 2010. iznosila je 415 tisuća rubalja, u 2011. godini porasla je na 463 tisuća rubalja. Dobivene vrijednosti se zbrajaju, nakon čega je iznos podijeljen sa 730, čime se dobija prosječna zarada dnevno.

U 2012. godini donji dio mjesečne naknade za skrb o djeci za neradne roditelje iznosi 2326 rubalja za prvo dijete, a za iduće 4652,99 rubalja.

U 2012. godini maksimalni iznos doplatka za skrb o djeci nakon pola godine iznosi 14.625 rubalja.

U razdoblju od 01/01/2011 do 12/31/2012 žena može sam odabrati koja će pravila biti korištena za izračunavanje iznosa naknade – prema "starom" ili "novom".

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: